حلقه گل روی درون با وسایل دور ریختنی تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و  بی استفاده mimplus.ir

ساخت وسایل تزیینی با تکه های چوبی بی استفاده

یکی از دغدغه های خانم های خانـه دار, وسایل دور ریختنی مـی باشند. حلقه گل روی در با وسایل دور ریختنی اگرچه اغلب افراد از این وسایل بهره ایی نمـی برند, اما برخی از افراد با خلاقیت و نوآوری بـه تزیین خانـه با این وسایل مـی پردازند. حلقه گل روی در با وسایل دور ریختنی درون این مطلب بـه ایده های جالب و خلاقانـه تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی آشنا مـی شویم.

تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و بی استفاده

یکی از گزینـه های مناسب جهت تزیین و زیباسازی خانـه, استفاده از وسایلی شیک و متفاوت است. به منظور تهیـه ی این وسایل شیک و زیبا, نیـاز بـه خلاقیت است. با استفاده از وسایل دور ریختنی و بی استفاده, وسایل شیک و متفاوتی به منظور تزیین منزل مـی توان ساخت. درون ادامـه بـه برخی از ایده های تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و بی استفاده آشنا مـی شویم.

ساخت جا شمعی و چراغ خواب با استفاده از وسایل دور ریختنی

یکی از وسایل تزیینی بسیـار زیبا به منظور خانـه, جا شمعی و چراغ خواب مـی باشد. ایده های مختلفی به منظور ساخت این وسایل وجود دارد. استفاده از لیوان های شیشـه ایی, بطری های شیشـه ایی, تکه پارچه های نازک دور ریختنی از جمله ایده هایی به منظور ساخت جا شمعی و چراغ خواب مـی باشد. درون تصاویر زیر مـی توانید این ایده ها را ببینید.

حلقه گل روی درون با وسایل دور ریختنی تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و  بی استفاده mimplus.ir

حلقه گل روی درون با وسایل دور ریختنی تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و  بی استفاده mimplus.ir

حلقه گل روی درون با وسایل دور ریختنی تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و  بی استفاده mimplus.ir

حلقه گل روی درون با وسایل دور ریختنی تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و  بی استفاده mimplus.ir

حلقه گل روی درون با وسایل دور ریختنی تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و  بی استفاده mimplus.ir

حلقه گل روی درون با وسایل دور ریختنی تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و  بی استفاده mimplus.ir

تزیین دیوار خانـه استفاده از وسایل بی استفاده

یکی دیگر از اقدامات مناسب جهت زیبایی خانـه, تزیین دیوارها مـی باشد. به منظور تزیین دیوار خانـه ها مـی توان از انواع تکه های چوب دور ریختنی, نصب باهای بی استفاده و ساخت تابلوهای دستی استفاده نمود. تصاویر زیر ایده هایی از تزیین دیوار منزل با استفاده از مواردی کـه بیـان کردیم را نشان مـی دهد.

حلقه گل روی درون با وسایل دور ریختنی تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و  بی استفاده mimplus.ir

حلقه گل روی درون با وسایل دور ریختنی تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و  بی استفاده mimplus.ir

حلقه گل روی درون با وسایل دور ریختنی تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و  بی استفاده mimplus.ir

حلقه گل روی درون با وسایل دور ریختنی تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و  بی استفاده mimplus.ir

حلقه گل روی درون با وسایل دور ریختنی تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و  بی استفاده mimplus.ir

حلقه گل روی درون با وسایل دور ریختنی تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و  بی استفاده mimplus.ir

حلقه گل روی درون با وسایل دور ریختنی تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و  بی استفاده mimplus.ir

حلقه گل روی درون با وسایل دور ریختنی تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و  بی استفاده mimplus.ir

ساخت قفسه های دیواری با استفاده از مواد دور ریختنی ضمن تزیین دیوار منزل، حلقه گل روی در با وسایل دور ریختنی فضاهای جدیدی به منظور قرار وسایل دکوری درون منازل ایجاد مـی کند

حلقه گل روی درون با وسایل دور ریختنی تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و  بی استفاده mimplus.ir

ایده های جذاب و زیبا از تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و طناب کنف

با استفاده از طناب کنف و دیگر وسایل دور ریختنی مـی توان وسایل تزیینی بسیـاری ساخت. گلدان های تزیینی, جا قاشقی و … از جمله این وسایل هستند. تصاویر زیر ایده هایی از ساخت این وسایل با طناب کنف را نشان مـی دهد.

حلقه گل روی درون با وسایل دور ریختنی تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و  بی استفاده mimplus.ir

حلقه گل روی درون با وسایل دور ریختنی تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و  بی استفاده mimplus.ir

حلقه گل روی درون با وسایل دور ریختنی تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و  بی استفاده mimplus.ir

حلقه گل روی درون با وسایل دور ریختنی تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و  بی استفاده mimplus.ir

با استفاده از ایده های تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی همراه با ایجاد خلاقیت بیشتر مـی توان وسایل تزیینی شیک و زیبایی ساخت. بـه علاوه این موضوع موجب بهینـه هزینـه ها و بهره مندی بیشتر از وسایل دور ریختنی مـی گردد.

: حلقه گل روی در با وسایل دور ریختنی
[تزیین خانـه با وسایل دور ریختنی و بی استفاده حلقه گل روی در با وسایل دور ریختنی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 20:05:00 +0000