گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

در بخش آموزش بافتنی مجله تصویر زندگی روش بافت موتیف زیبای دیگری را خواهید دید. گل برجسته قلاب بافی ایرلندی با آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی با ما همراه شوید.

این گل زیبا علاوه بر استفاده درون لباس های بافت ایرلندی به منظور تزیین گیره سر، گل برجسته قلاب بافی ایرلندی تزیین کوسن ، تزیین کلاه و … کاربرد دارد.

آموزش بافت گل برجسته با قلاب 

نخ را گره زده ، دو زنجیره بافته و در گره اول بافت نامرئی زده که تا گرد شود.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

یک زنجیره زده و ۳ پایـه کوتاه درون حلقه ایجاد شده مـی بافیم. گل برجسته قلاب بافی ایرلندی با بافت نامرئی بـه ابتدای همـین رج وصل مـی کنیم.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

یک زنجیره بافته و در هر پایـه رج قبل دو پایـه کوتاه بافته و با بافت نامرئی بـه ابتدا وصل مـی کنیم.(۷ پایـه کوتاه مـی شود)

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

مجددا یک زنجیره بافته و در پایـه کوتاه رج قبل دو پایـه کوتاه مـی بافیم و با بافت نامرئی بـه ابتدا وصل مـی کنیم.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

یک زنجیره بافته و در هر پایـه رج قبل یک پایـه کوتاه مـی بافیم. کار حالت کاسه مـی گیرد.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

یک زنجیره بافته و در پایـه رج قبل قلاب فرو کرده و نخ مـی گیریم . از پایـه بعدی هم نخ مـی گیریم. هر سه را یکی مـیکنیم.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

به این شکل.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

تا پایـان رج مـی بافیم. کار جمع شده و حالت دکمـه مـی گیرد.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

یک زنجیره بافته و در کنارش پایـه کوتاه مـی زنیم. درون هر پایـه رج قبل دو پایـه کوتاه بافته با بافت نامرئی وصل مـی کنیم.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

نمای پشت کار بـه این شکل مـی شود.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

بافت اولین ردیف گلبرگ ها

۶ زنجیره بافته و در گره کناری نـه گره بعدی رج قبل پایـه بلند مـی بافیم.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

۳ زنجیره زده و در گره کناری نـه گره بعدی رج قبل پایـه بلند مـی بافیم. بـه همـین ترتیب که تا پایـه رج

سه زنجیره بافته و به زنجیره سوم از ۶ زنجیره اول با بافت نامرئی وصل مـی کنیم .

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

یک زنجیره بافته و سپس به منظور هر گلبرگ بـه ترتیب : گل برجسته قلاب بافی ایرلندی یک پایـه متوسط یـا ساده و سه پایـه دوبل و یک پایـه متوسط مـی بافیم.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

در پایـان با بافت نامرئی بـه ابتدا وصل مـی کنیم.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

بافت ردیف دوم گلبرگ ها

برای ردیف بعدی، طبق شکل زیر ، ۲ زنجیره بافته، نخ را دور قلاب انداخته، کار قلاب را از روی پایـه بلند دو رج قبل رد کرده و پایـه بلند مـی بافیم.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

۴ زنجیره بافته و باز پایـه بلندی کار روی پایـه بلند دو رج قبل مـی بافیم.

تا پایـان رج کـه با بافت نامرئی بـه ابتدا وصل مـی کنیم.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

نمای پشت کار را مـی بینید.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

یک زنجیره بافته و به ترتیب به منظور هر گلبرگ یک پایـه متوسط، یک پایـه بلند، ۳ پایـه دوبل ،یک پایـه بلند و یک پایـه متوسط مـی بافیم

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

در پایـان با بافت نامرئی بـه ابتدا وصل مـی کنیم.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

بافت ردیف سوم گلبرگ ها

مثل ردیف قبل ۵ زنجیره زده و کار و روی پایـه بلند دو رج قبل پایـه بلند مـیبافیم.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

تا پایـان رج بافت ۵ زنجیره و یک پایـه بلند را تکرار مـی کنیم.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

نمای پشت کار.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

یک زنجیره بافته و برای هر گلبرگ ردیف آخر بـه ترتیب:یک پایـه متوسط،یک پایـه بلند،۴ پایـه دوبل و یک پایـه بلند مـی بافیم.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

کار را برگردانده، دو رنجیره زده، درون همانجا یک پایـه بلند مـی بافیم. درون هر گره رج قبل دو پایـه دوبل مـی بافیم.(۱۰ پایـه دوبل) درون گره بعدی دو پایـه بلند مـی بافیم.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

کار را برمـی گردانیم. یک زنجیره بافته و در هر گره رج قبل یک پایـه کوتاه مـی بافیم.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

در دو زنجیره ابتدای رج قبل ۳ پایـه کوتاه مـی بافیم. درون پایـه بلند رج اول هم ۳ پایـه مـی بافیم.

کار بـه این شکل مـی شود.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

گلبرگ های بعدی را هم بـه همـین ترتیب مـی بافیم.

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

گلبرگ پایـانی را با بافت نامرئی بـه ابتدا وصل مـی کنیم.

این هم گل زیبای ما

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

نمای پشت گل

گل برجسته قلاب بافی ایرلندی آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی mimplus.ir

فیلم آموزش بافت گل برجسته 

اختصاصی مجله تصویر زندگی کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال بـه این مطلب بلامانع است

منبع: کانال بافتنی زیبا

بزن رو لینک بالا کانال بافتنی زیبا پر از مدل های شیک و زیبای ایرلندی و آموزش های ناب رایگانکانالی به منظور حرفه ای ها و مبتدی ها
[آموزش بافت گل برجسته قلاب بافی ایرلندی گل برجسته قلاب بافی ایرلندی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 22 Jun 2018 13:29:00 +0000